Terraforming Mars

Kort om Terraforming Mars

Spillet Terraforming Mars er et pointspil, hvor pointene bliver gjort op når spillet afsluttes, lidt ligesom Scythe, Ticket to Ride og andre spil med denne metodik til at afgøre vinderen af spillet.  

Historien

Spillets historie er at menneskeheden skal gøre planeten Mars beboelig. Dette gøres ved at nogle virksomheder (spillerne), skal udføre projekter der skal få oxygenniveauet, temperaturen og vandstanden til at stige. Når disse tre har opnået målet er Mars beboelig og opgaven er dermed afsluttet.

Sværhedsgrad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Varighed

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kilde: Boardgamegeeks.com

Spillets gang

Hver spiller er en virksomhed (corporation), og man har tre muligheder at vælge ud fra, hvilken type virksomhed man er. De forskellige typer virksomheder har forskellige fordele, men et af de tre muligheder er altid ”Beginner Corporation”, som er det kort det anbefales at starte med, når man er ny og dermed kan lære spillet, dens rytme og motor.

Når spillerne har valgt hvilken virksomhed, kan spillet begynde, når det er besluttet hvem der starter spillet, hvilket er symboliseret ved en start brik (first player marker). Denne skifter spiller i urets retning ved starten af en ny fase.

Faser

Spillet er inddelt i faser, som også er vist ved at generationsmarkøren bevæger sig i takt med starten af en ny fase.

De forskellige faser er:

 • Tur rækkefølgefasen (Player order phase)
 • Forskningsfasen (Research phase)
 • Handlingsfasen (Action phase)
 • Produktionsfasen (Production phase)
 

Rækkefølgefasen

Den har vi næsten beskrevet, men her rykkes startbrikken til den næste spiller i uretsrækkefølge.

Forskningsfasen

Hver spiller trækker fire kort fra bunken og spilleren kan vælge mellem nul og fire kort og hver kort der vælges koster 3 M€. De fravalgte kort lægges i bunken med kasseret kort (denne blandes og trækkes fra, når bunken med kort er tom).

Handlingsfasen

Nu skal spillerne til at udvikle planeten, og de skal nu tur for tur, lave en eller maksimum to handlinger. Når spilleren har lavet et eller to handlinger, går turen til den næste spiller. Når alle har lavet en eller to handlinger, starter turen forfra med spiller et, som igen kan lave en eller to handlinger.

Handlinger kan være:

 • Spille et kort fra din hånd.
 • Udføre et standardprojekt.
 • Tage / købe sig til en milestone (såfremt du har opnået den).
 • Finansiere en pris/konkurrence (award).
 • Bruge en handling på en blåtkort
 • Konvertere otte planeter (medmindre andet er angivet på dit virksomhedskort), til en skovbrik og forhøje oxygenniveauet med en og dermed få en Terraform Rating (TR).
 • Konvertere otte varme planet (medmindre andet er angivet på dit virksomhedskort), til en temperaturstigning og dermed få en Terraform Rating (TR).

Godt råd

Man behøver ikke at udføre begge sin handlinger hver gang det er ens tur, hvis du gerne vil lurepasse på, hvad de andre spillere gør, kan det være en fordel kun at gøre en handling ad gangen og gerne dem, som er billigst, så du har mere på kistebunden til at planlægge alle dine handlinger igennem fasen.

Produktionsfasen

Alle spillere simultant (samtidig) udføre denne fase. Først skal energi konverteres til varme og dernæst fyldes der ressourcer på ens spiller bræt, hvor den monetære produktion er Terraforming rate + ens monetære produktion fra spillerens bræt lagt sammen. Slutteligt fjernes også spillermarkørerne fra de blå kort man aktiveret i den forudgående fase (produktionsfasen).

Spillets gang

Spillet går ud på at skrabe så mange point sammen, som muligt og skal spillet ses i tre faser (ikke forveksle det med de faser vi lige har gennemgået ovenstående), en start- midt- og slutfase.

Afhængig af valgt virksomhed, vil man gerne i gang med sin produktion, om det er megakreditor, planter, varme, energi, stål, eller titanium, sådan så du har midler at bygge for i alle tre faser. Det er oftest igennem kort, men hver opmærksom på de andre spillere kan starte tidligt med at få bygget byer. Midterfasen, er her hvor accelerationen af byer- og skovbrikker begynder at blive bygget, samt have-brikker, foruden event-kort, da der begynder at være gang i produktionen i de forskellige virksomheder. Det er også den mest stressende fase med kamp af ressourcer og placering på brættet finder sted. Det er også i den her fase, at det tydeliggøres om det bliver et spil i mange generationer eller få generationer og dermed går man let og elegant ind i den sidste fase. Her skal der skrabes så mange point sammen, udnytte alle dine ressourcer fuldt ud, så du optimerer din pointhøst.

Godt råd

Man behøver ikke at udføre begge sin handlinger hver gang det er ens tur, hvis du gerne vil lurepasse på, hvad de andre spillere gør, kan det være en fordel kun at gøre en handling ad gangen og gerne dem, som er billigst, så du har mere på kistebunden til at planlægge alle dine handlinger igennem fasen.

Afslutningen af spillet

Spillet afsluttes, som tidligere nævnt, når Oxygenniveauet, temperaturen og vandstanden er noget maksimum. Når det sker, spilles fasen videre (handlingsfasen), men også produktionsfasen køres igennem. Når denne fase er slut og hvis der er ledige områder at placere sin en skovbrik, og spilleren har nok planter til at lave en plantage, kan de gøre dette. Dette vil også aktivere de effekter hvis du har nogen der gælder skovbrikker.

Når alt ovenstående er gennemgået, er det tid til at tælle ens point. Dette gøres ved at lægge følgende sammen:

 • Ens Terraforming rating lægges samen med Victory Points.
 • Konkurrencerne / priserne der får vinderen fem point og to’eren to point. Hvis pladserne deles får alle de spillere der deles om pladsen point, så hvis der er to der deles om førstepladsen i en konkurrence får begge fem point.
 • En Milestone point lægges til.
 • Spilpladen herunder at en skovbrik giver et point. Bybrikker giver et point pr. skovbrik den grænser op mod uanset hvem der har lagt skovbrikken.
 • Slutteligt lægges de vitory points man har på kort til ovenstående

Ved pointdeling er tiebreakeren den spiller med flest M€, ikke den med den største monetære produktion.

Point

Man får point for følgende i Terraforming Mars

GenstandAntal point
Sejerspoint / Victory Points1 point
Terraforming rating (TR)1 point
Skovbrik1 point (pr. brik)
By1 point (pr. grænsende skovbrik)
Milestone5 point (pr. opnået og aktiveret)
Konkurrence / Priser

5 point (pr. for vundet og som er aktiveret)

2 point (for andenpladsen)

Sværhedsgrad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Varighed

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.